REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Sklep internetowy dostęny pod adresem www.portobelloshop.pl.
  2. Niniejszy regulamin sklepu internetowego określa zasady dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.portobelloshop.pl a szczególnie zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość, jak również kwestie związane z reklamacją i odstąpieniem od umowu prze Konsumenta.
  3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu i prosimy o zapoznanie się z nim przed dokonanime zakupów.
  5. Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu www.portobelloshop.pl odnoszące się do produktów wraz z cenami.

 

DEFINICJE

 

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług  sklepu przez Klientów.

Konsument - osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), która korzysta z Usług świadczonych przez sklep.

Koszyk - element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówień, w tym ilości produktów.

Formularz zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowego sklepu, za pomocą której Klinet może dokonać zakupu.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.portobelloshop.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy towary.

Sprzedawca - Karolina Krzyk z siedzibą przy ulicy Fabryczna 13/24, 61-524 Poznań, NIP 784 209 97 97

Towar - rzecz ruchom, będąca przedmiotem obrotu między sklepem a Klientem.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów na odległość zawarta prze Klienta za pośrednictwem sklepu, zwykle przez formularz zamowień.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).

 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzysatnia ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminemi jego akceptacja.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego formularza zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony www.portobelloshop.pl lub mejlowo kontakt@portobelloshop.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.Zamówienie towarów realizuje się poprzez wybranie towarów, kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka", znajdującego się przy opisie towarów, a nastęnie, z poziomu "koszyk", znajdującego się w zakładce sklep, wypełnienie formularza zamówień, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcia potwierdzenia zakupu.

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na adres e-mailem, podany w formularzu zamówień.

5. Po otrzymaniu prze Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

c. w przypadku złożenia zamówienia ... - rozpoczyna się od razu.

6. Zamównienia złożone w sklepie są realizowane w dni robocze. Zamówienie złożone w dni robocze po godzinie 18:00, w soboty, niedziele i święta, będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do relalizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta umowa sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenia Klienta zostanie również wysłana rachunek.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

REALIZACJA PŁATNOŚCI

W ramach funkcjonowania sklepu możliwe są następujące płatności.

1. Poprzez odbiór osobisty.

2. Przelewem tradycyjnym.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem tradycyjnym, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówieni, w terminie do 2 dni roboczych, od daty złożenia zamówieni. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostanie usunięte z system. W tytule płatności wystarczy podać o numer składanego zamówienia.

3. Poprzez bramkę płatności ....